На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 

16.12.2011 г.

Първа награда от конкурса „Сграда на годината 2011“ в категория „Зелени сгради“.

повече

16.12.2011 г.

Първа награда от конкурса „Сграда на годината 2011“ в категория „Обществени сгради с бизнес предназначение“.

повече

07.12.2011 г.

Първа награда в  категория „Мол на годината“ на конкурса VIP PROPERTY AWARDS 2011 и „Специална награда за екопринос за архитектура и строителство”.

повече
07.12.2011 г.

Първа награда в  категория „Специална награда за екопринос за архитектура и строителство“ на конкурса VIP PROPERTY AWARDS 2011.

повече

10.11.2011 г.

Златен сертификат за устойчиво строителство DGNB Bulgaria по Системен вариант Ново строителство Офисни и Административни сгради Версия 2009.

повече

 

Награди и отличия на Sopharma Business Towers